Combo

Combo 3 ngày 2 đêm tại Thiên Đường Xứ Thanh Resort 3*

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Combo

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,300,000

Combo nghỉ dưỡng tại Thiên Đường Xứ Thanh Resort 2 ngày 1 đêm

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Combo

   2 ngày 1 đêm

Từ 950,000