Gala Dinner

Chương trình Gala dinner tại biển Hải Tiến – Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Gala Dinner

   Buổi tối

Từ 210,000