Đặt Phòng

Bảng giá phòng của Khu nghỉ dưỡng Thiên Đường Xứ Thanh năm 2019

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Đang xử lý

Bungalow Hướng Hồ

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 950,000

Bungalow Hướng Vườn

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 800,000


Phòng Biệt Thự

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 850,000

Villa VIP

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 2,600,000