Đền thờ Lê Trung Giang

Nằm trong chuỗi Quần thể di tích văn hóa, Đền thờ Lê Trung Giang được biết đến với những nét kiến trúc lạ và độc.